Leerbegeleiding

Soms verloopt de leerontwikkeling van uw kind minder vanzelfsprekend dan u en/ of de leerkrachten van uw kind hadden verwacht. De extra hulp door de leerkrachten van de school geboden, blijkt niet voldoende. Het zelfvertrouwen van uw kind kan hierdoor behoorlijk afnemen en de motivatie om te leren kan daardoor minimaal zijn.

Door deskundige, gerichte hulp kan ik, als remedial teacher, er voor zorgen dat uw kind:

 • Weer moed en zelfvertrouwen krijgt.
 • Weer beter functioneert.
 • Leert hoe hij of zij met het probleem kan omgaan.
 • Hoe hij of zij dit probleem kan aanpakken.

Ik kan uw kind op diverse leergebieden hulp bieden:

 • Technisch lezen, waaronder begeleiding van kinderen met dyslexie.
 • Begrijpend lezen
 • Spelling
 • Rekenen
 • Schrijven, fijne motoriek
 • Taak aanpak
 • Werkhouding/ concentratie

Werkwijze

Na het eerste contact, nodig ik u uit voor een kennismakingsgesprek. Dit eerste gesprek is een oriënterend gesprek. Aan dit eerste gesprek zijn geen kosten verbonden. Tijdens dit gesprek bespreken we de hulpvraag van uw kind. Wat kan ik voor uw kind betekenen en wat kunt u van mij verwachten.

 

Indien u besluit om uw kind door mij te laten begeleiden, ga ik 1 keer per week met uw kind aan het werk. We bespreken met elkaar, na welke periode we een evaluatie plannen. Tijdens de evaluatie wordt besproken hoe verder te gaan.

 

De manier waarop uw kind leert staat centraal; vanuit beelden of vanuit woorden. Mijn begeleiding richt zich op het totale kind. Ieder kind is uniek, met kwaliteiten en beperkingen, dus de begeleiding zal maatwerk zijn. Het welbevinden van uw kind staat altijd voorop.

 

Om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden, vind ik afstemming met de school van uw kind van groot belang. Tenzij u er bezwaar tegen maakt, ga ik in principe één keer per begeleidingsperiode naar de school toe, om met de leerkracht van uw kind te overleggen. Daarnaast kan ik, indien dat noodzakelijk is, of op prijs gesteld wordt, via e-mail contact hebben met de betrokken leerkracht. Ik vraag u van te voren eenmalig toestemming voor dit contact, maar zal u altijd op de hoogte stellen als er contact geweest is.

Begeleiding Voortgezet Onderwijs

Voor leerlingen in het Voorgezet Onderwijs komen er veel nieuwe dingen aan de orde. Sommige kinderen pakken het vanzelf op. Anderen hebben een steuntje in de rug nodig om op weg geholpen te worden. Indien uw zoon of dochter moeite heeft met het plannen van het huiswerk of om het huiswerk op de juiste manier te leren, kan ik hen misschien op weg helpen met:

 • Het leren plannen van huiswerk
 • Leren leren Leren
 • Werken met een mindmap; op visuele manier, de leerstof samen te vatten

 

Jungle memory

Werkgeheugen training voor leerlingen vanaf 9 jaar.

Kan het kind/jongere moeilijk instructies opvolgen, is het er met zijn gedachten niet bij, zit het veel te dromen, let het vaak niet op, is het snel afgeleid, kan het moeilijk aan een taak beginnen en is vaak als laatste klaar, haakt het vaak af tijdens een taak, vraagt het vaak; wat moest ik ook al weer doen?

 

Dan kan het goed zijn dat het kind/jongere werkgeheugen problemen heeft. Dit werkgeheugen is te trainen. Het werkgeheugen is één van de belangrijkste voorspellers van schoolsuccessen.

 

Het Jungle memory werkgeheugentrainingsprogramma is een computer programma waarbij 8 weken lang, 4 dagen in de week, ongeveer 10-20 minuten per dag, zelfstandig het geheugen getraind wordt (3x thuis, 1x in de praktijk). Het kind/jongere wordt daarbij aan de zijlijn, bijgestaan door mij, als persoonlijke coach. Ik kan de verrichtingen via internet volgen en dit met kind/jongere en ouder bespreken. Daarvoor is 1x coaching op de praktijk noodzakelijk.

Vooraf aan het volgen van dit programma wordt een digitale toets afgenomen om te beoordelen of het probleem in het werkgeheugen zit. Aan de hand van deze uitslag wordt er besloten of de training zinvol is of niet.