Over mij

Mijn naam is Ingrid van Afferen. Ik ben gecertificeerd remedial teacher en tevens lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers. Sinds mei 2016 ben ik tevens gecertificeerd Jungle Memory coach. Ik oefen mijn vak al sinds 1998 uit. Eerst op een reguliere basisschool, daarnaast ook in een particuliere praktijk en nu in mijn eigen praktijk.

Na ruim 20 jaar in het reguliere onderwijs gewerkt te hebben als leerkracht, intern begeleider en remedial teacher, ben ik als ambulant begeleider voor het speciaal onderwijs gaan werken. Mijn werk bestaat uit het begeleiden van kinderen/jongeren, die om speciale redenen extra zorg krijgen binnen het reguliere onderwijs. De begeleiding van en advisering aan de leerkrachten van deze kinderen/jongeren behoort ook tot mijn taken. Ik geef advies aan de ouders, wat betreft de begeleiding van hun kind.

Een aantal jaar geleden heb ik de opleiding Pedagogiek gevolgd en afgerond. Deze opleiding heeft er onder meer aan bijgedragen dan ik mijn vak als ambulant begeleider, remedial teacher en ouderbegeleider meer diepgang kan geven. Het begeleiden van kinderen/jongeren en ouders en samen met hen succeservaringen beleven, is mijn doel. Het is geweldig als je een kind/jongere verder kunt helpen, als het weer tot leren komt, zich prettig voelt in de klas, op school. Dit is het, waardoor ik mijn werk zo boeiend vind. Samen zoeken naar de juiste weg.