Links

Ergotherapie Beuningen
Voor kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben op het gebied van: Alle dagelijkse handelingen, motorische problemen (schrijfmotoriek) sensorische informatieverwerkingsproblematiek.

www.ergotherapiebeuningen.nl

 

Vereniging voor ouderen met leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen

www.balansdigitaal.nl

 

Informatie over persoonsgebonden budget

www.pgb.nl

 

Loket aangepast lezen voor kinderen en volwassenen

www.dedicon.nl

 

Voor kinderen die lezen niet echt gemakkelijk vinden

www.makkelijklezenplein.nl

 

Leuke spelletjes om te oefenen

www.kids.kennisnet.nl (doorverwijzing naar verantwoorde websites)

www.rekentoppers.nl